Like

Cari Blog Ini

Renungan Bersama

"Sekiranya kamu ingin melihat masa depan sesuatu bangsa, Maka lihatlah generasi mudanya... "

- Imam Al-Ghazali -

Jumaat, 21 Oktober 2011

PPROPOSAL IPPKIKATAN PERANTAU & PELAJAR KATIAGAN
{IPPK}

DEFINISI
Ikatan Perantau & Pelajar Katiagan (IPPK) adalah satu Organisasi yang menyatukan antara Perantau dan Pelajar anak Jati Katiagan dimana pun berada.

TUJUAN
Organisasi ini ditubuhkan adalah untuk:
1.   Mengetahui jumlah Pelajar (Mahasiswa/i & Pelajar sekolah) bermula dari Tamatan SMP (sederajat) hingga ke Universitas
2.   Mengetahui jumlah Perantau Katiagan dan dimana mereka bekerja.

PUNCA DAN MASALAH
Organisasi ini ditubuhkan kerana ramainya masyarakat Katiagan berhijrah ke negeri lain apabila sudah meningkat dewasa dan bagi yang bersekolah, melanjutkan pelajaran ke luar daerah. Oleh itu data dan maklumat mungkin ada pada organisasi mereka seperti HPMK (Himpunan Pelajar & Mahasiswa Katiagan). IPPK tidak menambah atau mengurangkan organisasi-organisasi yang sedia-ada. Organisasi-organisasi yang sedia ada agak terbatas atas-dasar negeri atau statusnya, contohnya IPKJ, GEMA-KJ, ISKAB dan lain-lain.
Jadi IPPK merangkumi keseluruhannya dan tidak memandang dimana dan status (pelajar/perantau) yang penting anggota dan ahlinya adalah anak jati katiagan. Diharapkan semua masyarakat katiagan yang merantau atau yang bersekolah dimanapun anda berada mendaftar dengan organisasi ini.

AHLI
Anggota dan Ahli adalah anak jati Katiagan yang merantau atau Kuliah/sekolah. Sekiranya ada masyarakat yang mahu ikut organisasi ini adalah sangat digalakkan dan kami sebagai pihak pengurusan sangat mengalu-alukan.
Sekiranya ada ahli yang sudah berkeluarga atau bersuami/isteri dan berasal dari Katiagan juga, maka ahli disarankan mendaftar seorang saja kalau mahu suam-isteri mendaftar juga dialu-alukan. Tetapi dana bantuan dari IPPK hanya untuk satu orang ahli.

JUMLAH YURAN AHLI
Ahli yang mendaftar dikenakan uang pendaftaran dan iuran tahuan. Saya cadangkan setiap ahli membayar yuran ahli sebesar Rp 10,000 (Sepuluh ribu rupiah) setiap tahun. Dana sebesar ini diharapkan “Bukanlah Paksaan” ianya adalah “Dari Ahli, Oleh Ahli dan Untuk Ahli”. Pendaftaran adalah Rp 10,000 (Sepuluh ribu rupiah)

SIJIL AHLI IPPK
Pihak IPPK menyediakan “sijil” (certificate) untuk setiap ahli. Setiap sertificate mengandungi ahli keluarga yang ditanggung oleh Kepala Keluarga (KK). Bersama ini saya sediakan Lampiran untuk contoh sertifcate.
Bagi yang belum bekeluarga atau bujang atau masih sekolah juga dikeluarkan sijil keahlian dan status akan bertukar sekiranya ahli tersebut bekeluarga. Isteri dan suami yang satu negeri boleh membatalkan keahliannya.

SUMBER DANA
IPPK akan mengenakan iuran ahli dan pendaftaran ahli. Iuran ahli dikenakan setiap tahun dan iuran pendaftaran hanya sekali iaitu waktu mendaftar saja, sedangkan iuran ahli “WAJIB” diperbaharui setiap tahun untuk mendapatkan bantuan-bantuan dari organisasi ini.
Selain itu IPPK juga bergerak aktif dalam Pencarian Dana untuk keperluan-keperluan Masyarakat Katiagan khasnya alhi keluarga para ahli IPPK. Seperti Pencarian Dan untuk pembanguna Masjid dan keperluan perubatan atau acara peribadi anggota keluarga ahli IPPK. Subangan akan dikumpulkan oleh pihak IPPK sendiri dan memberikan kepada pihak-pihak yang memerlukannya.

PEMEGANG DANA
Diharapkan dana ini dipegang oleh “Ketua IPPK” (Bendahari) atau sesiapa saja yang BISA dipercaya. Dana (uang yuran) ahli ini diharapkan tidak bercampur dengan wang-wang peribadi atau uang-uang yang bukan berhubung-kait dengan IPPK. Dana ini hendaknya jangan diguna-pakai untuk tujuan-tujuan yang bukan urusan IPPK dan Masyarakat Katiagan.

PENGGGUNAAN DANA AHLI
Apabila DANA sudah ada dan terkumpul, dana dari Ahli akan digunakan untuk ahli saja, apabila melebihi Had atau sudah terlalu banyak, Insya_Allah! Akan disalurkan ke Masyarakat Katiagan seperti untuk Pembangunan Masjid atau Anak2 Yatim dan Fakir Miskin. Tetapi yang lebih utama dana iuran keahlian adalah untuk:
1.   Sekiranya ada anggota atau ahli keluarga Ahli IPPK meninggal-dunia, Pihak IPPK akan mengeluarkan dana bantuan. Saya cadangkan: dana yang diberi adalah sebesar Rp. 500,000 (Lima ratus ribu rupiah).
2.   Sekiranya ada anggota atau ahli keluarga Ahli IPPK yang sakit dan masuk ke Rumah Sakit, pihak IPPK akan memberi dana bantuan. Saya cadangkan dana yang diberi adalah sebesar Rp. 200,000 (Dua ratus ribu rupiah).
3.   Sekiranya ada anggota atau ahli keluarga Ahli IPPK yang pergi Umrah atau Haji. Pihak IPPK juga mengeluarkan dana untuk ahli. Saya cadangkan: dana yang diberi adalah sebesar Rp. 200,000 (Dua ratus ribu rupiah).
4.   Sekiranya ada anggota atau ahli keluarga Ahli IPPK yang Pesta Perkawinan (baralek). Pihak IPPK juga mengeluarkan dana untuk ahli. Saya cadangkan: dana yang diberi adalah sebesar Rp. 200,000 (Dua ratus ribu rupiah).
5.   Iuran ahli juga akan digunakan untuk activity-aktivity ahli dan masyarakat.
6.   Sekiranya ada masalah: seperti ahli tidak dapat pulang-kampung dan memerlukan dana bantuan untuk ongkos pulang-kampung karena panggilan atau hal-hal keluarga (emergency) maka pihak IPPK akan membantu untuk menanggulangi keperluan ahli tersebut.
7.   Dana Iuran juga akan digunakan untuk menambah Dana Bantuan Semasa, contohnya: Aktivity IPPK akan membuka cabang untuk mengutip Dana Bantuan Untuk Pembangunan Masjid. Jadi Ahli IPPK diharap menyumbang dan dana subangan akan di cukupkan atau ditambah dengan dana iuran ahli sekiranya ada. Begitu juga dengan kutipan-kutipan atau Derma-derma untuk Masyarakat atau anak yatim di Katiagan

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

MASALAH KAMPUNG KITA - Siapa yang patut dipersalahkan

TV Al-Quran

TvQuran

Catatan Popular